การพัฒนาอย่างยั่งยืน 15/09

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เส้นทางที่เรายึดมั่น

ที่หลุยส์ วิตตอง เราเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการเดินทางที่ใช้ปณิธานอันยาวไกลและความนอบน้อม
ที่ผลักดันให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเท่าๆ กับภารกิจที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จต่อไป
เส้นทางที่เราเดินอยู่นี้ชวนให้เราตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำ
และวิธีการทำสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอสำหรับย่างก้าวต่อไปที่ไกลยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ LIFE (LVMH Innitiatives For the Environment) เราได้จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีววิทยาทั่วโลกที่นำพาเรามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นของวงการลักชัวรี่

การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ร่วมงานกับเราคือคนที่เราให้ความสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำและร่วมผลักดันให้เราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและสืบทอดเอกลักษณ์ความประณีตร่วมกัน