ที่หลุยส์ วิตตอง เราเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการเดินทางที่ใช้ปณิธานอันยาวไกลและความนอบน้อม ที่ผลักดันให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเท่าๆ กับภารกิจที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จต่อไป เส้นทางที่เราเดินอยู่นี้ชวนให้เราตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำ และวิธีการทำสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอสำหรับย่างก้าวต่อไปที่ไกลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคน ตั้งแต่ปี 1854

ความร่วมมือของเรา:
  • หลุยส์ วิตตองและ People For Wildlife
  • หลุยส์ วิตตองเพื่อ UNICEF

อ่านรายงานด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดของเรา:

ข่าวสารล่าสุด
ค้นพบ

ในปี 2023 หลุยส์ วิตตอง ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์ People For Wildlife ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เรายึดมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติบนพื้นที่ขนาด 400,000 เฮกตาร์ในออสเตรเลีย