LOUIS VUITTON SPIRIT

ค้นพบเพิ่มเติม

แก่นแท้ของจิตวิญญาณแห่งหลุยส์ วิตตองซึ่งเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญ ความแปลกใหม่ และความหนักแน่นแบบเฉพาะตัวได้มารวมอยู่ในคอลเล็คชั่นไฮจิวเวลรี่ชุดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว โดยครั้งนี้มาในธีมการเดินทางแบบหลากหลายมิติถึง 5 ธีม ซึ่งออกแบบโดย Francesca Amfitheatrof

คอลเล็คชั่น Louis Vuitton Spirit รวบรวมแนวคิดที่เมซงรักและหวงแหนไว้ด้วยกัน โดยไม่ได้มีเพียงแค่เสรีภาพ ความแข็งแกร่ง และแนวคิดเรื่องความไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับโชคชะตาและการทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่อีกด้วย

Francesca Amfitheatrof