หลุยส์ วิตตองเป็นบริษัทที่เคารพในความโดดเด่นเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน จึงเสนอวิถีทางให้มีจุดยืนและความก้าวหน้า

ภารกิจที่เรากำลังดำเนินการ

อบรมพนักงานให้ได้ทั้งหมด 100% เพื่อป้องกันการสร้างอคติโดยไม่ตั้งใจและการตีกรอบทัศนคติภายในปี 2023

การตีพิมพ์รายละเอียดลักษณะของงานที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและไม่แบ่งแยก