การพัฒนาอย่างยั่งยืน - ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา

วันเด็กสากลประจำปี 2020 กับองค์การ UNICEF

วันเด็กสากลประจำปี 2020 กับองค์การ UNICEF

เลื่อนเพื่อค้นพบ
หลุยส์ วิตตองเดินหน้าสานต่อการสนับสนุนการทำงานขององค์การยูนิเซฟ เนื่องในโอกาสวันเด็กสากลประจำปี 2020

ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลกด้านมนุษยธรรมและพัฒนาการเพื่อเด็กด้อยโอกาส UNICEF คือองค์กรที่เป็นผู้นำในการสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือชีวิตเด็ก ๆ และครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง โรคภัย ภัยพิบัติทางธรรมชารติ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุกคามความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา จากการสนับสนุนของท่านผ่านการอุดหนุนสร้อยข้อมือ Silver Lockit หลุยส์ วิตตองได้ระดมทุนเพื่อองค์การ UNICEF ไปแล้วกว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อปีที่แล้ว เงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐถูกบริจาคให้กับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยตรง

เนื่องในโอกาสวันเด็กสากล หลุยส์ วิตตองขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการขององค์การยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน

ร่วมบริจาค
1/3

อ่านเพิ่มเติม