การรังสรรค์นาฬิกาชั้นสูงของหลุยส์ วิตตอง

ค้นพบเพิ่มเติม

หลุยส์ วิตตอง นำเสนอซีเล็คชั่นนาฬิการุ่นพิเศษที่สุดของเมซง อันเป็นที่สุดของเอกลักษณ์แห่งความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์นาฬิกา ทางเมซงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากที่สุดเพื่อแสดงความสามารถด้านเอกลักษณ์แห่งความประณีตที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ La Fabrique du Temps Louis Vuitton ในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อแสวงหาความเป็นเลิศในศิลปะแห่งการรังสรรค์นาฬิการะดับไฮเอนด์

นาฬิการะบบ Automata

นาฬิการะบบ Geneva Seal

นาฬิกา Spin Time

นาฬิการะบบ Flying Tourbillon

นาฬิกาที่สะท้อนศิลปะแห่งงานหัตถศิลป์

La Fabrique du Temps Louis Vuitton

หลุยส์ วิตตองรวบรวมช่างฝีมือผู้เปี่ยมด้วยทักษะที่เก่งกาจที่สุดในโลกเข้าไว้ด้วยกันที่ La Fabrique du Temps Louis Vuitton ในกรุงเจนีวาเพื่อแสวงหาที่สุดแห่งความเป็นเลิศด้านงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะแห่งการรังสรรค์นาฬิการะดับไฮเอนด์