1A3K2T

รองเท้ามอคคาซินรุ่น MONTE CARLO

฿ 30,200.00
 • 4.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.5
 • 7.0
 • 7.0
 • 7.5
 • 7.5
 • 8.0
 • 8.0
 • 8.5
 • 9.0
 • 9.5
 • 9.5
 • 10.0
 • 10.0
 • 10.5
 • 11.0
 • 11.5
 • 12.0
 • 13.0

รองเท้าทรงมอคคาซินทำจากหนัง Taiga มีแผ่นยางขนาดใหญ่คลอบคลุมครึ่งหนึ่งของพื้นรองเท้าและแอคเซสเซอรี่ตัวอักษรย่อ LV


- หนัง Taiga
- โครงสร้างรองเท้าแบบมอคคาซิน
- แอคเซสเซอรี่ตัวอักษรย่อ LV
- พื้นรองเท้าส่วนหน้ามีแผ่นยางขนาดใหญ่