M21830

หีบใส่ไวน์

฿ 334,000.00
หีบใส่ไวน์
฿ 334,000.00
หีบใส่ไวน์ลาย Monogram ถือเป็นการยกย่องศิลปะการใช้ชีวิตตามแบบฉบับของหลุยส์ วิตตอง โดยแบบผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานจนเกิดเป็นผลงานที่แสนหรูหรางามสง่าชิ้นนี้

คุณสมบัติโดยละเอียด