Q93834

จี้ Vivienne Panda ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์ และเพชร

จี้ Vivienne Panda ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์ และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton
จี้ Vivienne Panda ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์ และเพชร
เริ่มต้นที่ ฿ 1,310,000.00
เริ่มต้นที่ ฿ 1,310,000.00

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จี้ Vivienne Panda ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์ และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton
จี้ Vivienne Panda ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์ และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton
จี้ Vivienne Panda ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์ และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton