Q93901

จี้ Vivienne Maneki Neko ทอง 3 ชนิด เคลือบแลคเกอร์ และเพชร

จี้ Vivienne Maneki Neko ทอง 3 ชนิด เคลือบแลคเกอร์ และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ สร้อยคอและจี้ collections by Louis Vuitton
จี้ Vivienne Maneki Neko ทอง 3 ชนิด เคลือบแลคเกอร์ และเพชร
฿ 1,390,000.00
฿ 1,390,000.00

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จี้ Vivienne Maneki Neko ทอง 3 ชนิด เคลือบแลคเกอร์ และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ สร้อยคอและจี้ collections by Louis Vuitton