คอลเล็คชั่น Tambour Slim งดงามโดดเด่นด้วยนาฬิกาเรือนบางประดับลาย Monogram อันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์ วิตตอง คอลเล็คชั่นนี้สดุดีความงามของ Monogram Flower ที่สร้างสรรค์ขึ้นในปี 1896 โดย Georges Louis Vuitton ด้วยผลงานที่เปี่ยมด้วยความงดงามอ่อนหวานและสุดแสนประณีต โดยมีการตีความ Monogram Flower ในรูปทรงปลายแหลมประดับด้วยเพชรเจิดจรัสบนหน้าปัดมาเธอร์ออฟเพิร์ล Monogram Flower รูปทรงดวงดาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยนน่าทะนุถนอมของหลุยส์ วิตตอง และเป็นดวงดาวที่ส่องประกายนำทาง และสื่อถึงความโชคดี นาฬิกามาพร้อมสายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งใช้ระบบที่เป็นสิทธิบัตรของหลุยส์ วิตตอง

คุณสมบัติโดยละเอียด