M44815

กระเป๋ารุ่น Soufflot BB

กระเป๋ารุ่น Soufflot BB Monogram แคนวาส/หนังสีธรรมชาติ in ผู้หญิง's กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายไหล่และสะพายข้าง collections by Louis Vuitton
กระเป๋ารุ่น Soufflot BB
฿ 86,500.00
฿ 86,500.00

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเป๋ารุ่น Soufflot BB Monogram แคนวาส/หนังสีธรรมชาติ in ผู้หญิง's กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายไหล่และสะพายข้าง collections by Louis Vuitton
กระเป๋ารุ่น Soufflot BB Monogram แคนวาส/หนังสีธรรมชาติ in ผู้หญิง's กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายไหล่และสะพายข้าง collections by Louis Vuitton