Q93559

จี้ Silver Lockit, เงินสเตอร์ลิง

฿ 23,000.00
จี้ Silver Lockit, เงินสเตอร์ลิง
฿ 23,000.00
จี้ประดับ Silver Lockit คือสัญลักษณ์แห่งคำมั่นสัญญาในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีความต้องการเร่งด่วน ในการจำหน่ายแต่ละครั้ง จะมีการบริจาคเงินจำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ UNICEF ในนามของคุณ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัยทั่วโลก

คุณสมบัติโดยละเอียด