Q95450

สร้อยข้อมือ Silver Lockit, เงินสเตอร์ลิง

฿ 19,100.00
สร้อยข้อมือ Silver Lockit, เงินสเตอร์ลิง
฿ 19,100.00
สร้อยข้อมือ Silver Lockit คือสัญลักษณ์แห่งคำมั่นสัญญาในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในการจำหน่ายแต่ละครั้ง จะมีการบริจาคเงินจำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ UNICEF ในนามของคุณ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัยทั่วโลก

คุณสมบัติโดยละเอียด