ปกหนังสือเดินทางที่รังสรรค์ขึ้นจากแคนวาสซึ่งผสานสไตล์เข้ากับฟังก์ชันการใช้งานนี้คือแอคเซสเซอรี่ที่จำเป็นสำหรับนักเดินทางยุคโมเดิร์น ไอเท็มนี้มาพร้อมช่องใส่บัตรเครดิต 4 ช่อง และช่องสำหรับใส่เอกสารการเดินทางอีก 2 ช่อง ให้คุณหยิบหนังสือเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโดยละเอียด