ปกหนังสือเดินทางแคนวาสที่ผสานสไตล์เข้ากับฟังก์ชันการใช้งาน แอคเซสเซอรี่ชิ้นจำเป็นสำหรับนักเดินทางยุคโมเดิร์นมาพร้อมช่องใส่บัตรเครดิต 4 ช่องและช่องกระเป๋าสองด้าน 2 ช่อง ให้คุณหยิบหนังสือเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโดยละเอียด