หากท่านต้องการรับสินค้าภายในวันสงกรานต์ที่ 13 เมษายน กรุณาสั่งซื้อภายในวันที่ 10 เมษายน เวลา 9.00 น.
R20105

ปกสมุดบันทึกขนาดกลาง

฿ 21,000.00
ปกสมุดบันทึกขนาดกลาง
฿ 21,000.00
ปกสมุดบันทึกมีกระดุมแบบกดปิด พร้อมช่องใส่บัตรเครดิตหกช่อง และช่องแบ่งสองช่อง

Hot Stamping

รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามสไตล์ของคุณด้วยตัวอักษรย่อ

คุณสมบัติโดยละเอียด