Q93807

จี้ประดับสร้อยคอชิ้นใหญ่ LV Volt, ไวท์โกลด์และเพชร

จี้ประดับสร้อยคอชิ้นใหญ่ LV Volt, ไวท์โกลด์และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton
จี้ประดับสร้อยคอชิ้นใหญ่ LV Volt, ไวท์โกลด์และเพชร
฿ 313,000.00
฿ 313,000.00

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จี้ประดับสร้อยคอชิ้นใหญ่ LV Volt, ไวท์โกลด์และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton
จี้ประดับสร้อยคอชิ้นใหญ่ LV Volt, ไวท์โกลด์และเพชร  in ผู้หญิง's จิวเวลรี่ ไฟน์จิวเวลรี่ทั้งหมด collections by Louis Vuitton