R08184

จิตวิญญาณแห่งการเดินทางของหลุยส์ วิตตอง, เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส

฿ 1,500.00
จิตวิญญาณแห่งการเดินทางของหลุยส์ วิตตอง, เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส
฿ 1,500.00
หนังสืออ้างอิงเล่มใหม่นี้ได้สรุปใจความสำคัญของหลุยส์ วิตตองเอาไว้ภายใน 200 หน้า ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของแบรนด์ โดยมุ่งเน้นไปที่สามส่วน ได้แก่ บุคคลสำคัญ (ผู้ก่อตั้งหลุยส์ วิตตอง ตระกูล มิตรสหายของแบรนด์ ผู้สร้างสรรค์งาน...) สถานที่สำคัญอันเป็นตำนาน และผลงานสร้างสรรค์ (ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ความร่วมมือทางศิลปะ...) นี่จึงเป็นหนังสือที่ต้องมีสำหรับทุกคนที่สนใจในแบรนด์อันเลื่องชื่อนี้

คุณสมบัติโดยละเอียด