กระเป๋ารุ่น Keepall มีรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ปี 1930 ซึ่งสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการเดินทางยุคใหม่ กระเป๋ามีน้ำหนักเบา นุ่มนวล และพร้อมสำหรับการเดินทางทุกเมื่อ สมชื่อของกระเป๋ารุ่นนี้ที่เป็น ผู้ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการบรรจุสิ่งของโดยสามารถบรรจุตู้เสื้อผ้าขนาดย่อมสำหรับสวมใส่ทั้งสัปดาห์ได้ง่ายๆ ใน Keepall 55 ที่มีขนาดกว้างขวาง

คุณสมบัติโดยละเอียด