R08805

หนังสือ Fashion Eye เวนิส

฿ 2,250.00

  • 9.3 x 12 นิ้ว
  • หนังสือ Fashion Eye เวนิส
  • ช่างภาพ: Cecil Beaton
  • เรียบเรียง: Pierre Bessard
  • พิมพ์ซิลค์สกรีน สันหนังสือผ้า
  • 124 หน้า
  • 50-100 รูปภาพ
  • ฉบับสองภาษา: ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
พิมพ์ในอิตาลี