LS0219

กล่องใส่น้ำหอมสำหรับเดินทางขนาด 100 มล.

฿ 30,100.00

หลุยส์ วิตตองสร้างสรรค์กล่องใส่น้ำหอมสำหรับเดินทางขึ้นด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จนได้กล่องที่เหมาะกับการเดินทางและปกป้องของใช้ส่วนตัวแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไป กล่องใส่น้ำหอมสำหรับเดินทางขนาด 100 มล. ชิ้นนี้สามารถดูแลและปกป้องขวดน้ำหอมของคุณได้เป็นอย่างดี โดยมีตัวล็อกที่สามารถปิดกล่องได้อย่างแน่นหนา สามารถพกพาใส่กระเป๋าของคุณไปได้ในทุกโอกาส และที่ร้านมีบริการสร้างสรรค์ผลงานในแบบที่เป็นคุณลงบนกล่องใส่น้ำหอมสำหรับเดินทางขนาด 100 มล. ในรูปแบบตัวอักษรย่อที่คุณต้องการ

  • ตัวล็อกทองเหลืองประกายทอง
  • บุด้วยไมโครไฟเบอร์