ศิลปะและวัฒนธรรม - Fondation Louis Vuitton 14/01

Fondation Louis Vuitton

Fondation Louis Vuitton จัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่เพื่ออุทิศให้แก่ Charlotte Perriand (1903-1999) หญิงสาวรักอิสระผู้บุกเบิกความโมเดิร์น และถือเป็นผู้นำของการออกแบบแห่งศตวรรษที่ 20 ผู้มีอิทธิพลต่อการนิยามของคำว่า Art de Vivre สมัยใหม่

นิทรรศการ

Fondation Louis Vuitton จัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่เพื่ออุทิศให้แก่ Charlotte Perriand (1903-1999) หญิงสาวรักอิสระผู้บุกเบิกความโมเดิร์น และถือเป็นผู้นำของการออกแบบแห่งศตวรรษที่ 20 ผู้มีอิทธิพลต่อการนิยามของคำว่า Art de Vivre สมัยใหม่

Charlotte Perriand

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการจากไปของ Charlotte Perriand (1903-1999) ทาง Fondation Louis Vuitton จัดนิทรรศการเพื่ออุทิศให้แก่เธอในฐานะสถาปนิกและผู้สร้างสรรค์วิสัยทัศน์ล้ำสมัย ผ่านการจัดแสดงผลงานของเธอ ซึ่งพาทุกท่านไปสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ