การพัฒนาอย่างยั่งยืน 14/09

การสรรหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้และนำมาผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์ของหลุยส์ วิตตองมาจากธรรมชาติ ทั้งจากสัตว์ พืช หรือแร่ธาตุต่างๆ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด เราจึงยึดมั่นในความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการผลิต เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ แหล่งน้ำ และพลังงาน การเคารพต่อสวัสดิภาพในชีวิตของสัตว์ หลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่า ละเว้นการใช้สารเคมีอันตราย และลดการสร้างมลภาวะทางน้ำและทางอากาศ

พันธะสัญญาของเรา

100% ในการใช้วัตถุดิบที่สรรหาด้วยความสำนึกรับผิดชอบภายในปี 2025

0% ในการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวภายในปี 2030

การใช้วัตถุดิบแบบยั่งยืน

วัตถุดิบ 70% ที่เราใช้ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี 2020

หนังสัตว์

ของหนังสัตว์ได้รับการรับรองจาก Leather Working Group (LWG) ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงสูดที่รับรองการ ฟอกหนัง เรายังได้ค้นคว้านวัตกรรมการฟอกหนังใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง และสามารถคิดค้นกระบวนการฟอกหนังโดยไม่ใช้น้ำเป็นผลสำเร็จเพื่อผลิตเครื่องหนังในบางคอลเล็คชั่น

หนังสัตว์เอ็กซอติก

ของหนังจระเข้มาจากฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานโดย LVMH Crocodilians Standard หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานของหนังจระเข้หน่วยงานแรกของโลก ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานอิสระภายนอก กระบวนการผลิตทั้งหมดจะได้รับการประเมินจาก 4เกณฑ์หลัก นั่นคือการอนุรักษ์สายพันธุ์และเคารพต่อถิ่นที่อยู่ของสัตว์ คงไว้ซึ่งสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตตลอดช่วงอายุของสัตว์ สร้างเงื่อนไขในการทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานในฟาร์ม และรักษาสิ่งแวดล้อม

ขนเฟอร์

ของขนเฟอร์มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก Furmark® ซึ่งมีมาตรฐานด้านสวัสดิภาพชีวิตของสัตว์ และสืบแหล่งที่มาในระดับสูงที่สุดในโลก เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการรับรองจากหน่วยงานนี้ อาทิ กระต่าย และชินชิล่า

ขนแกะ

ของขนแกะที่หลุยส์ วิตตองใช้ได้รับการสืบแหล่งที่มาและตรวจสอบทั้งหมดภายในปี 2020 มากไปกว่านั้นคอลเล็คชั่นสุภาพบุรุษประจำฤดูกาลใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2020 มีการใช้เส้นใยขนแกะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Wool Standard ทั้งหมด 100% เป็นครั้งแรก และเส้นใยขนแกะดังกล่าวยังถูกใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในคอลเล็คชั่นปกติต่อไปตามลำดับ

ขนนกและขนสัตว์ปีกต่างๆ

ของผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยขนนกและขนสัตว์ปีกต่างๆ ของเรามาจากกระบวนการผลิตแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดในประเทศฝรั่งเศส โดยรับประกันว่าสามารถสืบแหล่งที่มาตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไปจนถึงขั้นตอนการทำขนนก 100% ของขนนกและขนสัตว์ปีกต่างๆได้รับการรับรองมาตรฐานจาก DownPass หรือจาก Responsible Down Standard

ไม้

ของไม้ที่ถูกใช้ในการผลิตทรังก์ของเรามาจากป่าที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของ Forest Stewardship Council® และรับรองโดย Program for the Endorsement of Forest Certification™ มากไปกว่านั้น ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ทำจากไม้ ตั้งแต่สิ่งพิมพ์ไปจนถึงพื้นของร้านต่างได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ใยฝ้าย

ของใยฝ้ายได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Better Cotton Initiative (BCI) หรือจาก Global Organic Textile Standard (GOTS) ตั้งแต่ปี 2019 สัดส่วนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 99% เมื่อเราใช้ใยฝ้ายทำผ้าเดนิมสำหรับคอลเล็คชั่น Pre-Fall 2020

โพลีเอสเตอร์

ของการใช้โพลีเอสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับรองมาตรฐานจาก Global Recycled Standard ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2021

วิสคอส

ของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยวิสคอสได้รับการรับรองมาตรฐานจาก European Ecolabel ในปี 2020 โดยถือเป็นหน่วยงานให้การรับรองหลักในยุโรปที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลุยส์ วิตตองยังได้รังสรรค์ชุดราตรียาวจากเส้นใยวิสคอสซึ่งได้รับการผลิตขึ้นแบบยั่งยืน 100% โดยได้รับรองมาตรฐานจาก European Ecolabel เพื่อใช้ใน Red Carpet Green Dress Challenge สำหรับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ปี 2020

ทองคำ

ของทองคำที่ถูกใช้ในคอลเล็คชั่นนาฬิกาและจิวเวลรี่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Jewellery Council ตั้งแต่ปี 2012 การรับรองนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงขั้นตอนการสกัดแร่ทองคำ การแปรรูป ไปจนถึงกระบวนการเพื่อการค้าที่เคารพมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพชร

ของเพชรที่ใช้ในคอลเล็คชั่นนาฬิกาและจิวเวลรี่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Jewellery Council และจาก Kimberly Process เพื่อขจัดข้อสงสัยเรื่องแหล่งที่มาให้อยู่ในระดับศูนย์

พลอยสี

ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลอยสีถูกจัดเข้าโปรแกรมตรวจสอบที่เราจัดตั้งขึ้นในปี 2019 โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองจาก Coloured Gemstones Working Group (CGWG)

การใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบ

ด้วยการสร้างชื่อจากจุดเริ่มต้นในฐานะช่างทำหีบเดินทางและกระเป๋าเดินทาง หลุยส์ วิตตองจึงใช้บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันเพื่อย้ำเตือนปณิธานดั้งเดิมของเมซง นั่นคือเพื่อเก็บรักษาสิ่งของอันทรงคุณค่า ทุกวันนี้เราต่อยอดปณิธานดังกล่าวด้วยสำนึกรับผิดชอบโดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือลูกค้า การดำเนินการที่จำเป็นประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การลดปริมาณวัสดุที่ใช้ พิจารณาใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อได้ก่อน และกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ได้ภายในปี 2030

ตัวอย่างภารกิจที่ดีที่สุดของเรา

ถุงช้อปปิ้งและกล่องบรรจุของเราสามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ 100% และทำขึ้นจากเส้นใยตามการรับรองมาตรฐานจาก Forest Stewardship Council® (FSC®) โดยมี 40% เป็นเส้นใยรีไซเคิล กล่องบรรจุของเราเป็นแบบพับได้เพื่อลดพื้นที่ระหว่างกระบวนการขนส่งก่อนถึงร้าน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ระหว่างกระบวนการขนส่ง
ถุงกันฝุ่นของเรา ทำจากใยฝ้ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 100% จาก Better Cotton Initiative (BCI) หน่วยงานที่สนับสนุนและพัฒนาการเพาะปลูกโดยคำนึงถึงจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจัดส่งผ่านการสั่งซื้อออนไลน์จะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยวัสดุทางเลือกแบบอื่นๆที่มีความยั่งยืน อาทิ กล่องแบบปรับขนาดได้ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล

กลุ่มคู่ค้าพันธมิตร

การทำงานร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ผลิตของเรา

ของกลุ่มคู่ค้าของเราลงนามข้อตกลง LVMH Suppliers Code of Conduct ซึ่งระบุกฏเกณฑ์มุ่งเน้นให้หลุยส์ วิตตอง และคู่ค้าทุกรายคำนึงถึงจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม มีการตรวจสอบต่างๆ เกิดขึ้นประมาณ 250 ครั้งต่อปี และตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาเราเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบโดยครอบคลุมถึงสวัสดิภาพชีวิตของสัตว์และการสืบที่มาของวัตถุดิบด้วย

ควบคุมการใช้สารเคมี: เรามีพันธกิจที่จะกำจัดสารอันตรายออกจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนผ่านแผนการควบคุมอย่างเข้มงวด Inoculation Plan ซึ่งได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2014 ผู้จัดหาวัตถุดิบต้องทำตามข้อบังคับ Restricted Substances List (RSL) ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อบังคับของ REACH และ Prop65 ที่ใช้กันแพร่หลายในระดับนานาชาติ เรายังให้ความร่วมมือในการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม