การพัฒนาอย่างยั่งยืน 09/11

การสรรหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้และนำมาผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์ของหลุยส์ วิตตองมาจากธรรมชาติ ทั้งจากสัตว์ พืช หรือแร่ธาตุต่างๆ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด เราจึงยึดมั่นในกระบวนการผลิตที่สามารถคืนความหลากหลายทางชีวภาพ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิอากาศ การเคารพสวัสดิภาพสัตว์ หลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่า ละเว้นการใช้สารเคมีอันตราย และลดการสร้างมลพิษทางอากาศและน้ำ

พันธะสัญญาของเรา

100% ในการใช้วัตถุดิบที่สรรหาด้วยความสำนึกรับผิดชอบภายในปี 2025

0% ในการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวภายในปี 2030

การใช้วัตถุดิบแบบยั่งยืน

ในปี 2020 วัตถุดิบ 70% ที่เราใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 52% ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานอันเข้มงวดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดหาทรัพยากร

หนังสัตว์

ของหนังสัตว์ได้รับการรับรองจาก Leather Working Group (LWG) ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงสูดที่รับรองการ ฟอกหนัง เรายังได้ค้นคว้านวัตกรรมการฟอกหนังใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง และสามารถคิดค้นกระบวนการฟอกหนังโดยไม่ใช้น้ำเป็นผลสำเร็จเพื่อผลิตเครื่องหนังในบางคอลเล็คชั่น

หนังสัตว์เอ็กซอติก

ของหนังจระเข้มาจากฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานโดย LVMH Crocodilians Standard หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานของหนังจระเข้หน่วยงานแรกของโลก ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานอิสระภายนอก กระบวนการผลิตทั้งหมดจะได้รับการประเมินจาก 4เกณฑ์หลัก นั่นคือการอนุรักษ์สายพันธุ์และเคารพต่อถิ่นที่อยู่ของสัตว์ คงไว้ซึ่งสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตตลอดช่วงอายุของสัตว์ สร้างเงื่อนไขในการทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานในฟาร์ม และรักษาสิ่งแวดล้อม

ขนเฟอร์

ของขนเฟอร์มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก Furmark® ซึ่งมีมาตรฐานด้านสวัสดิภาพชีวิตของสัตว์ และสืบแหล่งที่มาในระดับสูงที่สุดในโลก เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับสัตว์ชนิดอื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือการรับรองจากหน่วยงานนี้ อาทิ กระต่าย และชินชิล่า

ขนแกะ

ของขนแกะที่หลุยส์ วิตตองใช้ได้รับการสืบแหล่งที่มาและตรวจสอบทั้งหมดตั้งแต่ปี 2020 มากไปกว่านั้น คอลเล็คชั่นผู้ชายประจำฤดูกาลใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2020 มีการใช้เส้นใยขนแกะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Wool Standard ทั้งหมด 100% เป็นครั้งแรก และเส้นใยขนแกะดังกล่าวยังถูกใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในคอลเล็คชั่นปกติ

ขนนกและขนสัตว์ปีกต่าง ๆ

ของผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยขนนกและขนสัตว์ปีกต่าง ๆ ของเรามาจากกระบวนการผลิตแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดในประเทศฝรั่งเศส โดยรับประกันว่า สามารถสืบแหล่งที่มาตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไปจนถึงขั้นตอนการทำขนนก 100% ของขนนกและขนสัตว์ปีกต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก DownPass หรือจาก Responsible Down Standard

ไม้

ของไม้ที่ถูกใช้ในการผลิตหีบของเรามาจากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของ Forest Stewardship Council® (FSC®) และรับรองโดย Program for the Endorsement of Forest CertificationTM (PEFCTM) มากไปกว่านั้น ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ทำจากไม้ ตั้งแต่สิ่งพิมพ์ไปจนถึงพื้นร้านต่างก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ใยฝ้าย

ของใยฝ้ายมาจากกระบวนการผลิตจนถึงมือลูกค้าที่สนับสนุนการพัฒนาการทำเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น (โปรเจกต์ Global Organic Textile Standard และ Better Cotton Initiative)

โพลีเอสเตอร์

ของการใช้โพลีเอสเตอร์ได้รับรองมาตรฐานจาก Global Recycled Standard

วิสคอส

ของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยวิสคอสมาจากเซลลูโลสไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Forest Stewardship Council หลุยส์ วิตตองยังได้รังสรรค์ชุดราตรียาวจากเส้นใยวิสคอสซึ่งได้รับการผลิตขึ้นแบบยั่งยืน 100% โดยทำจาก TencelTM Luxe วิสคอสใหม่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก European Ecolabel เพื่อใช้ใน Red Carpet Green Dress Challenge สำหรับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ปี 2020

ทองคำ

ของทองคำที่ใช้ในคอลเล็คชั่นนาฬิกาและจิวเวลรีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Jewellery Council ตั้งแต่ปี 2012 การรับรองนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงขั้นตอนการสกัดแร่ทองคำ การแปรรูป ไปจนถึงกระบวนการเพื่อการค้าที่เคารพมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2020 100% ของทองคำที่ใช้ในการรังสรรค์สินค้าประเภทเครื่องหนัง ซึ่งใช้ทองคำในปริมาณสูงสุดได้รับการรับรองมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในส่วนแบ่งทองคำที่ปัจจุบันได้รับการรับรอง

เพชร

ของเพชรที่ใช้ในคอลเล็คชั่นนาฬิกาและจิวเวลรีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Jewellery Council และจาก Kimberly Process เพื่อการันตีเรื่องแหล่งที่มาให้อยู่ในระดับศูนย์

พลอยสี

ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลอยสีผลิตขึ้นตามมาตรฐานใหม่ของ Responsible Jewellery Council (RJC) ที่ประกาศในปี 2020

การใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบ

ด้วยการสร้างชื่อจากจุดเริ่มต้นในฐานะช่างทำหีบเดินทางและกระเป๋าเดินทาง หลุยส์ วิตตองจึงใช้บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันเพื่อย้ำเตือนปณิธานดั้งเดิมของเมซง นั่นคือเพื่อเก็บรักษาสิ่งของอันทรงคุณค่า ทุกวันนี้เราต่อยอดปณิธานดังกล่าวด้วยสำนึกรับผิดชอบ โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือลูกค้า การดำเนินการที่จำเป็นประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การลดปริมาณวัสดุที่ใช้ พิจารณาใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อได้ก่อน และกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ได้ภายในปี 2030 ซึ่งลดไปแล้ว 16% ในระหว่างปี 2019 และ 2020 ซึ่งเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์นี้ เมซงภูมิใจที่ได้ร่วมพาร์ทเนอร์กับ Canopy องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อมที่อุทิศตนเพื่อปกป้องป่าไม้ สายพันธุ์สัตว์ และภูมิอากาศ

ตัวอย่างภารกิจที่ดีที่สุดของเรา

ถุงช้อปปิ้งและกล่องบรรจุของเราสามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ 100% และทำขึ้นจากเส้นใยตามการรับรองมาตรฐานจาก Forest Stewardship Council® (FSC®) 100% โดย 40% เป็นเส้นใยรีไซเคิล กล่องบรรจุของเราเป็นแบบพับได้เพื่อลดพื้นที่ระหว่างกระบวนการขนส่งก่อนถึงร้าน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ระหว่างกระบวนการขนส่ง
ถุงกันฝุ่นของเราทำจากใยฝ้ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 100% จาก Better Cotton Initiative (BCI) หน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาการเพาะปลูกที่คำนึงถึงจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อจัดส่งผ่านการสั่งซื้อออนไลน์ของเราจะค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยวัสดุทางเลือกแบบอื่น ๆ ที่มีความยั่งยืน อาทิ กล่องแบบปรับขนาดได้ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล
ตั้งแต่ต้นปี 2021 ไม่มีการใช้กระดาษแก้วในการห่อกล่องน้ำหอมแล้ว โดยถูกแทนที่ด้วยกระดาษที่ทำจากป่านและผ่านการรีไซเคิล 40% ตามมาตรฐาน FSC และเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

กลุ่มคู่ค้าพันธมิตร

การทำงานร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ผลิตของเรา:

ของกลุ่มคู่ค้าของเราลงนามข้อตกลง LVMH Suppliers Code of Conduct ซึ่งระบุกฏเกณฑ์มุ่งเน้นให้หลุยส์ วิตตอง และคู่ค้าทุกรายคำนึงถึงจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม มีการตรวจสอบต่างๆ เกิดขึ้นประมาณ 250 ครั้งต่อปี และตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาเราเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบโดยครอบคลุมถึงสวัสดิภาพชีวิตของสัตว์และการสืบที่มาของวัตถุดิบด้วย

ควบคุมการใช้สารเคมี: เรามีพันธกิจที่จะกำจัดสารอันตรายออกจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนผ่านแผนการควบคุมอย่างเข้มงวด Inoculation Plan ซึ่งได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2014 ผู้จัดหาวัตถุดิบต้องทำตามข้อบังคับ Restricted Substances List (RSL) ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อบังคับของ REACH และ Prop65 ที่ใช้กันแพร่หลายในระดับนานาชาติ เรายังให้ความร่วมมือในการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม