การพัฒนาอย่างยั่งยืน - ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา

อัปเดตเส้นทางสู่ความยั่งยืนของหลุยส์ วิตตอง

อัปเดตเส้นทางสู่ความยั่งยืนของหลุยส์ วิตตอง

เลื่อนเพื่อค้นพบ
เพื่อสานต่อการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนในปัจจุบันของเมซง หลุยส์ วิตตองแถลงการณ์ถึงเป้าหมายใหม่อันเป็นรูปธรรม โดยจะมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 55% ภายในปี 2030

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คือหนึ่งในหลักสำคัญของกลยุทธ์ของเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยตั้งแต่ปี 2004 เมื่อเมซงได้บุกเบิกการรับเอา Bilan Carbone® methodology มาประยุกต์ใช้ หลุยส์ วิตตองมุ่งมั่นที่จะประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากทุกการปฏิบัติงานทั่วโลก

เพื่อสอดรับกับเป้าหมายในการจำกัดการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิโลกเฉลี่ย 1.5 องศาเซลเซียสของ Paris Climate Agreement ประจำปี 2015 ปัจจุบันหลุยส์ วิตตองมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 55% ภายในปี 2030 โดยเปรียบเทียบกับระดับในปี 2018 ซึ่งแผนประกอบด้วย 2 ส่วน
• การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้พลังงานในสถานที่ประกอบการของเราลง 55%
• การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแต่ละชิ้นของเราลง 55%

เป้าหมายและแผนการณ์ของหลุยส์ วิตตองผ่านการอนุมัติจาก Science Based Target initiative (SBTi) อันเป็นพาร์ทเนอร์ชิประหว่าง Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resource Institute (WRI) และ World Wildlife Fund (WWF) โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ตามเค้าร่างของ Paris Climate Agreement

ดูเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม