- สำนักพิมพ์ของหลุยส์ วิตตอง

เลื่อนเพื่อค้นพบ

Daniel Obasi บุคคลผู้มีส่วนร่วมในหน้าแฟชั่นของนิตยสารยุคใหม่อยู่บ่อยครั้งได้หันเลนส์เข้าหาเมืองลากอส อันเป็นเมืองใหญ่ของประเทศไนจีเรีย โดยชื่อ Beautiful Resistance ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งและเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในตอนต้นของหนังสือได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของผู้เขียนออกมาอย่างชัดเจน โดยช่างภาพได้บรรยายเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดที่รวบรวมประเด็นทางการเมืองและสังคมที่มีความสำคัญต่อเขาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ ความหลากหลายทางเพศ ความขัดแย้ง การทุจริตทางการเมือง และความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนา ซึ่งร้อยเรียงออกมาผ่านภาพถ่ายที่งดงาม

คอลเล็คชั่นหนังสือชุด FASHION EYE

หนังสือแต่ละเล่มในชุด Fashion Eye ของหลุยส์ วิตตอง นำเสนอผลงานภาพถ่ายของเมือง ภูมิภาค ประเทศ หรือจุดหมายปลายทางผ่านมุมมองของช่างภาพแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวอันหลากหลายผ่านแง่มุมต่างๆ ของจุดหมายปลายทางมากมายหลายแห่งที่เผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ฉากชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น และภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดอันลึกซึ้ง หนังสือชุด Fashion Eye จุดประกายให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างช่างภาพมือใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ ช่างภาพมืออาชีพ รวมไปถึงช่างภาพแฟชั่นระดับตำนานของวงการ

ค้นพบหนังสือ
ค้นพบคอลเล็คชั่นหนังสือ

อ่านเพิ่มเติม