การพัฒนาอย่างยั่งยืน 04/11

การพัฒนาเอกลักษณ์ความประณีต

หลุยส์ วิตตองถือกำเนิดมาจากงานฝีมืออันทรงคุณค่า การอนุรักษ์งานฝีมือที่มีมาอย่างยาวนานและเอกลักษณ์ความประณีตที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้คือปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จอันยืนยาวของหลุยส์ วิตตอง เราจึงแน่นย้ำอยู่เสมอว่าสถานที่ทำงานพร้อมให้โอกาสและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาความสามารถในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อร่วมสืบทอดงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์ วิตตอง

ภารกิจที่กำลังดำเนินการของเรา

การสืบทอดเอกลักษณ์ความประณีต

การสร้างสรรค์อนาคตของวงการลักชัวรี่

การแบ่งปันเอกลักษณ์ความประณีตของเรา

หลุยส์ วิตตองมีภารกิจที่ต้องสืบทอดและแบ่งปันเอกลักษณ์ความประณีตที่เมซงได้สั่งสมมาตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1854

หลุยส์ วิตตองกับตรา "Entreprise du Patrimoine Vivant"

Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) คือตรารับรองจากรัฐที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่พร้อมด้วยความสามารถด้านงานฝีมือชั้นเลิศ โดยในการได้มาซึ่งตรานี้แต่ละเมซงจะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไข 3 ประการ อันได้แก่ การเป็นเจ้าของสินทรัพย์เฉพาะ การถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตหายากด้วยเทคนิคชั้นสูงแบบดั้งเดิมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และความผูกพันกับภูมิภาคหรือท้องถิ่นโดยเฉพาะ ตรา EPV จึงเป็นมากกว่าตราแห่งเกียรติยศ แต่เป็นเครื่องแสดงถึงความรุ่มรวยด้วยเอกลักษณ์ความประณีตอันหายากและความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ให้ดำรงอยู่สืบไป

การพบปะและแลกเปลี่ยนที่งาน “Journées Particulières”

หลุยส์ วิตตองเข้าร่วมงาน Journées Particulières ที่เปิดตัวในปี 2011 โดย LVMH ซึ่งงานนี้ให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมความหลากหลายทางวิชาชีพและเอกลักษณ์ความประณีตของแต่ละเมซงในเครือ LVMH
งานนี้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมสถานที่ทำงานพร้อมมีไกด์คอยบรรยาย นอกจากจะมีการสาธิตทักษะด้านงานฝีมือ การพบปะพูดคุย และการนำเสนอแบบให้ผู้ชมมีส่วนร่วมแล้ว ช่างฝีมือของเรายังถ่ายทอดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วยด้วย

การฝึกอบรมผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ที่ “Institut des Métiers d’Excellence“

LVMH Institut des Métiers d’Excellence (IME) โครงการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมฝึกงานที่เกิดจากความร่วมมือกับโรงเรียนชื่อดังมากมาย เมซงของเราสนับสนุน ถ่ายทอด และพัฒนาเอกลักษณ์ความประณีตในทั้งงานฝีมือ และอาชีพด้านการขายและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปี 2014 เราได้รับเด็กฝึกงานในโครงการ IME มาแล้วทั้งสิ้นกว่า 190 คนเข้ามาร่วมทีมหลุยส์ วิตตอง

การสืบทอดความเป็นเลิศผ่านโรงเรียน “Ecole des Savoir-Faire“ ของหลุยส์ วิตตอง

โรงเรียน Ecole des Savoir-Faire ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ด้วยพันธกิจที่จะนำความรู้เรื่องเอกลักษณ์ความประณีตตั้งแต่เทคนิคแบบดั้งเดิมไปจนถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาเผยแพร่อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและเอื้อต่อการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความยืดหยุ่นและการจัดสรรคอร์สเรียนเฉพาะแต่ละบุคคลของ Ecole des Savoir-Faire ทำให้ทุกปีเราสามารถฝึกอบรมช่างฝีมือรุ่นใหม่และอนุรักษ์งานฝีมือให้ดำรงอยู่ต่อไป ขณะเดียวกันก็รักษาความรู้ด้านเครื่องหนังและการประดิษฐ์นาฬิกาไว้ด้วย

การสร้างสรรค์อนาคตให้กับวงการลักชัวรี่

หลุยส์ วิตตอง เตรียมตัวสำหรับอนาคตวงการลักชัวรี่ด้วยการพัฒนาทักษะของพนักงานตลอดอาชีพ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันทางวิชาการและการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

การสร้างสรรค์เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ที่หลุยส์ วิตตอง เราใส่ในการพัฒนาผู้มีความสามารถในทุกรูปแบบ ทั้งการพัฒนาการทำงานผ่านการฝึกอบรม การจัดทำโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ การเลื่อนขั้น หรือภารกิจระยะสั้นภายในองค์กร การย้ายเปลี่ยนบทบาท ทีมงาน ประเทศใหม่ หรือย้ายงานระหว่างเมซงในเครือ LVMH ทุกสายอาชีพมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความสามารถและวิชาชีพของเรา

ร่วมงานกับเรา

การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านวิชาการ

เพื่อคาดการณ์อนาคตของวงการลักชัวรี หลุยส์ วิตตองเซ็นสัญญาร่วมจัดทำโครงการขนาดใหญ่กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาต่างๆ

ความร่วมมือกับสถาบัน Central Saint Martins: ในปี 2021 เครือ LVMH และ Central Saint Martins หนึ่งในโรงเรียนแฟชั่นชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดตัวเฟส 3 ของโครงการร่วมมือที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2011 ด้วยการสร้างสรรค์ Maison/0 for Regenerative Luxury โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายที่วงการลักชัวรีกำลังเผชิญด้วยการให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุนการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ในทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา หลุยส์ วิตตองมอบโอกาสให้นักศึกษาของสถาบัน Central Saint Martins ได้เข้าร่วมงานในโครงการบุกเบิกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ในปี 2018 และปี 2021 หรือมิติทางสังคมในปี 2011 เพื่อที่จะหาทางออกที่ล้ำหน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการลิกชัวรี

ความร่วมมือระหว่าง Louis Vuitton และ ENS: หลุยส์ วิตตองร่วมมือกับสถาบัน École Normale Supérieure scientific ในด้าน Artificial Intelligence ในปี 2018 เพื่อแบ่งปันทรัพยากรความรู้ในสาขานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประมวลข้อมูลด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสถิติและการคาดการด้วยวิธีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ก็เพื่อสานต่อการมอบบริการพิเศษแก่ลูกค้าและรักษาตำแหน่งผู้นำและผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมลักชัวรี

ความร่วมมือระหว่าง Louis Vuitton และ Comité Colbert: ตั้งแต่ปี 2017 ความร่วมมือกับ Comité Colbert ทำให้เราได้มีโอกาสสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโทปีที่สองจาก ENSAAMA (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art) ในการศึกษาความท้าทายทางความคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตของภาคอุตสาหกรรมลักชัวรี่ โครงการเหล่านี้นอกจากจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้นหาผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ ยังเป็นโอกาสให้เราสามารถสร้างสรรค์อนาคตให้กับเมซงอีกเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม