การพัฒนาอย่างยั่งยืน - ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา 02/03

อาเตลิเยร์เครื่องหนังที่แสนเลอค่าใน Vendôme ฝรั่งเศส

หลุยส์ วิตตอง เปิดตัวอาเตลิเยร์เครื่องหนังที่แสนเลอค่าแห่งใหม่ 2 แห่งในเมือง Vendôme ของฝรั่งเศส ณ Trinity Abbey ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ Oratoire ที่ออกแบบใหม่บนแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม

การเปิดตัวอาเตลิเยร์ใหม่ล่าสุด 2 แห่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมซงในการพัฒนางานฝีมือชั้นสูงผ่านการจ้างงานในท้องถิ่น การฝึกอบรม และการเพิ่มพูนทักษะให้แก่ผู้มีความสามารถซึ่งมาจากภูมิหลังที่หลากหลาย หลุยส์ วิตตอง วางแผนในการว่าจ้างช่างฝีมือด้านเครื่องหนังจำนวน 400 คน สำหรับอาเตลิเยร์ทั้ง 2 แห่งที่ Abbaye Vendôme และ Oratoire โดยภายในสิ้นปี 2024 หลุยส์ วิตตองจะมีการว่าจ้างเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,000 คนที่อาเตลิเยร์ทั้ง 18 แห่งในฝรั่งเศส นอกเหนือจากที่มีการจ้างงานอยู่เกือบ 4,800 คนในปัจจุบัน

อาเตลิเยร์ Abbaye Vendôme

หลุยส์ วิตตอง ดำเนินการฟื้นฟู Trinity Abbey ที่มีอายุยาวนานนับศตวรรษจนเสร็จสมบูรณ์โดยได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งฝรั่งเศส (Monuments Historiques) เป็นเวลากว่า 3 ปี ซึ่งถือเป็นการชุบชีวิตใหม่ให้กับสถานที่แห่งนี้โดยยังคงไว้ซึ่งร่องรอยแห่งกาลเวลาอันทรงคุณค่า ปัจจุบัน อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้แปลงโฉมเป็นอาเตลิเยร์สี่ชั้นอันแสนพิเศษเพื่อใช้ทำงานในการรังสรรค์เครื่องหนังที่แสนล้ำค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายรุ่นของเมซง หลุยส์ วิตตอง มุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ความประณีตในท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับประเพณีการรังสรรค์เครื่องหนังประจำภูมิภาคที่สืบทอดมายาวนานผ่านโครงการฝึกอบรมที่ครอบคลุมในโรงเรียน Ecole des Savoir-Faire ของสถานที่แห่งนี้ รวมถึงพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่มีชิ้นงานสุดพิเศษอันควรค่าแก่การเก็บรักษาสืบต่อไป

อาเตลิเยร์ Oratoire

นอกเหนือจากที่ Trinity Abbey ในอีกฟากฝั่งของเมือง หลุยส์ วิตตองได้เปิดตัวเวิร์คช็อปแห่งที่สองใน Vendôme ที่มีชื่อว่า Oratoire โดยมีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อให้สามารถกักเก็บความร้อนหรืออากาศที่เย็นสบายได้โดยขึ้นอยู่กับฤดูกาล อีกทั้งมีการนำเทคนิคการระบายอากาศตามธรรมชาติมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานของสถานที่ และมีการใช้แสงธรรมชาติเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอันแสนรื่นรมย์ให้แก่ทีมงาน การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างแบบรีไซเคิลหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงปณิธานของเมซงที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น การใช้โครงสร้างที่เป็นโลหะรีไซเคิล 100% และใช้ไม้ที่ผ่านการรับรอง FSC เพื่อให้มีการบริหารจัดการป่าไม้อันเป็นแหล่งที่มาของวัสดุได้อย่างยั่งยืน

การสรรหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

อาเตลิเยร์ทั้งสองแห่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ได้มาจากหนังอันเลอค่าเป็นหลักนี้คือผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเมซงในมาตรฐานระดับสูงด้านซัพพลายเชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ภายในสิ้นปี 2022 นี้ 100% ของหนังจระเข้ที่ใช้ในการผลิตกระเป๋าของหลุยส์ วิตตอง จะมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของเสาหลักที่เข้มงวดทั้ง 4 ประการ อันได้แก่ การอนุรักษ์สายพันธุ์และการให้ความเคารพต่อชุมชนในท้องถิ่น สวัสดิภาพของสัตว์ในทุกช่วงชีวิต สภาพการทำงานที่เคารพให้เกียรติกันทั้งชายและหญิงในฟาร์ม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมซงมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยยึดมั่นตาม CITES (อนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศที่ว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) ซึ่งมีข้อบังคับที่เข้มงวดในการควบคุมดูแลการทำการตลาดสำหรับหนังสัตว์มีค่าเหล่านี้ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นได้ในการผนวกรวมและการควบคุมขั้นตอนการผลิตนับตั้งแต่การจัดหาหนังสัตว์ไปจนถึงการรับรองหนังสัตว์ นอกเหนือจากความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสูงในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาและการแปรรูปในโรงฟอกหนังแล้ว เมซงยังมีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ของงานฝีมืออันเป็นเลิศที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนาอันเป็นหัวใจหลักในระบบการผลิตของหลุยส์ วิตตอง รวมถึงการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด